Производња и продаја жарене (паљене) жице

NAILS д.о.о. више од 20 година у континуитету, бави се производњом ексера и жица као основних производа.

Производња и продаја ексера, жарене (паљена) жице, бакарисане жице, поцинковане жице, поцинковане мреже, пластифициране (ПВЦ) жице, пластифициране (ПВЦ) мреже, шипки од жица, лаке арматурне мреже шулц...

Жарена (паљена) жица

NAILS д.о.о. бави се производњом и продајом жарене (паљене) жице. Повољне и конкурентне цене жарене (паљене) жице на тржишту.

Производња и продаја жарене (паљене) жице

Најчешћа примена:

У грађевинарству, армирање, шаловање и сл.

У индустрији за израду сита, плетива и сл. где је потребна мекша жица

Индустрији папира, балирање

Индустрији текстила

У опекарској индустрији

У индустрији за разна паковања где није могуће користити друга средства

У пољопривреди, балирање

img

Најчешћа примена:

У грађевинарству, армирање, шаловање и сл.

У индустрији за израду сита, плетива и сл. где је потребна мекша жица

Индустрији папира, балирање

Индустрији текстила

У опекарској индустрији

У индустрији за разна паковања где није могуће користити друга средства

У пољопривреди, балирање

Производи се од светло вучене жице одређеног пречника

Стандардни пречници (mm): 0,8; 1,2; 1,4; 1,6; 2,0; 2,5; 2,8; 3,1; 3,4; 4,0; 5,0

Толеранција пречника: oд ± 0,03 mm дo ± 0,08 у зависности од пречника

Затезна чврстоћа od 350 – 380 N/mm2

Мекана и лако савитљива

Комбајн Паковање за машинско паковање-балирање, жица је науљена, почетак је унутар котура

Паковање у Котуру, димензија зависи од пречника жице:

Унутрашњи пречник од 250 до 600 mm зависно од пречника жице

Спољашњи пречник од 300 до 800 mm зависно од пречника жице

Тежине котура производимо од 5 до 1000 kg зависно од пречника жице и потребе купца