NAILS - Каталог производа

Производња и продаја ексера, жарене (паљена) жице, бакарисане жице, поцинковане жице, поцинковане мреже, пластифициране (ПВЦ) жице, пластифициране (ПВЦ) мреже, шипки од жица, лаке арматурне мреже шулц. Повољне и конкурентне цене на тржишту.

Каталог NAILS производа

Ekseri-sa-kutijom
zarena-zica
bakarisana-zica
pocinkovana-zica
pocinkovana-mreza
pvc-zica
pvc-mreza
sipke-od-zica
laka-armaturna-mreza