Производња и продаја лаке арматурне мреже шулц

NAILS д.о.о. више од 20 година у континуитету, бави се производњом ексера и жица као основних производа.

Производња и продаја ексера, жарене (паљена) жице, бакарисане жице, поцинковане жице, поцинковане мреже, пластифициране (ПВЦ) жице, пластифициране (ПВЦ) мреже, шипки од жица, лаке арматурне мреже шулц...

Лака арматурна мрежа шулц

NAILS д.о.о. бави се производњом и продајом лаке арматурне мреже шулц. Повољне и конкурентне цене лаке арматурне мреже шулц на тржишту.

Производња и продаја лаке арматурне мреже шулц

Најчешћа примена лаке арматурне мреже шулц јe:

У грађевинарству.

За бетонске кошуљице.

За равнајуће слојеве.

За завршне радове.

При малтерисању.

img

Најчешћа примена лаке арматурне мреже шулц јe:

У грађевинарству.

За бетонске кошуљице.

За равнајуће слојеве.

За завршне радове.

При малтерисању.

Производи се од светло вучене жице електролучним заваривањем (пунктовањем)

Стандардни пречник жице: 1,8 mm

Димензија мреже 2000 mm x 1000 mm

На Палети 2000 mm x 1000 mm, 1000 m2 или 500 комада.