Производња и продаја поцинковане мреже

NAILS д.о.о. више од 20 година у континуитету, бави се производњом ексера и жица као основних производа.

Производња и продаја ексера, жарене (паљена) жице, бакарисане жице, поцинковане жице, поцинковане мреже, пластифициране (ПВЦ) жице, пластифициране (ПВЦ) мреже, шипки од жица, лаке арматурне мреже шулц...

Поцинкована мрежа

NAILS д.о.о. бави се производњом и продајом поцинковане мреже. Повољне и конкурентне цене поцинковане мреже на тржишту.

Производња и продаја поцинковане мреже

Најцешћа примена поцинковане мреже је:

У грађевинарству.

У домаћинствима.

У пољопривреди.

У виноградарству.

img

Најцешћа примена поцинковане мреже је:

У грађевинарству.

У домаћинствима.

У пољопривреди.

У виноградарству.

Производи се од поцинковане жице

Стандардни пречници: 1,6 mm; 1,8 mm; 2,0 mm; 2,2 mm; 2,5 mm; 3,1 mm

Толеранција пречника: од ± 0,03 mm дo ± 0,05 у зависности од пречника

Цинк се наноси електролитички

Котур:

Котур 25 метара дужних