Производња и продаја шипки од жица

NAILS д.о.о. више од 20 година у континуитету, бави се производњом ексера и жица као основних производа.

Производња и продаја ексера, жарене (паљена) жице, бакарисане жице, поцинковане жице, поцинковане мреже, пластифициране (ПВЦ) жице, пластифициране (ПВЦ) мреже, шипки од жица, лаке арматурне мреже шулц...

Шипке од жица

NAILS д.о.о. бави се производњом и продајом шипки од жица. Повољне и конкурентне цене шипки од жица на тржишту.

Производња и продаја шипки од жица

Најчешћа примена шипки од жица je:

Широка примена у грађевинарству.

У разним делатностима где је поребна права жица.

За израду еуро панела.

За израду габиона.

У индустрији за различита вешања.

img

Најчешћа примена шипки од жица je:

Широка примена у грађевинарству.

У разним делатностима где је поребна права жица.

За израду еуро панела.

За израду габиона.

У индустрији за различита вешања.

Производи се од светло вучене, поцинковане или жарене жице

Стандардни пречници: oд 2,0 mm, дo 6,0 mm

Толеранција пречника: od ± 0,03 mm do ± 0,05 у зависности од пречника

дужина од 200 mm дo 3000 mm

Увезано у везице на палети