NAILS proizvodi:

NAILS d.o.o. više od 20 godina u kontinuitetu, bavi se proizvodnjom eksera i žica kao osnovnih proizvoda. Proizvodnja i prodaja eksera, žarene (paljena) žice, bakarisane žice, pocinkovane žice, pocinkovane mreže, plastificirane (PVC) žice, plastificirane (PVC) mreže, šipki od žica, lake armaturne mreže šulc. Povoljne i konkurentne cene na tržištu.

  • - NAILS - Proizvodnja i prodaja eksera
  • - NAILS - Proizvodnja i prodaja žarene (paljena) žice
  • - NAILS - Proizvodnja i prodaja bakarisane žice
  • - NAILS - Proizvodnja i prodaja pocinkovane žice
  • - NAILS - Proizvodnja i prodaja pocinkovane mreže
  • - NAILS - Proizvodnja i prodaja plastificirane (PVC) žice
  • - NAILS - Proizvodnja i prodaja plastificirane (PVC) mreže
  • - NAILS - Proizvodnja i prodaja šipki od žica
  • - NAILS - Proizvodnja i prodaja lake armaturne mreže šulc
  • NAILS proizvodi:
img

Ekseri

Proizvodnja i prodaja eksera
img

Žarena (paljena) žica

Proizvodnja i prodaja žarene (paljena) žice
img

Bakarisane žica

Proizvodnja i prodaja bakarisane žice
img

Pocinkovana žica

Proizvodnja i prodaja pocinkovane žice
img

Pocinkovane mreža

Proizvodnja i prodaja pocinkovane mreže
img

Plastificirana (PVC) žica

Proizvodnja i prodaja plastificirane (PVC) žice
img

Plastificirana (PVC) mreža

Proizvodnja i prodaja plastificirane (PVC) mreže
img

Šipke od žica

Proizvodnja i prodaja šipki od žica