NAILS - Katalog proizvoda

Proizvodnja i prodaja eksera, žarene (paljena) žice, bakarisane žice, pocinkovane žice, pocinkovane mreže, plastificirane (PVC) žice, plastificirane (PVC) mreže, šipki od žica, lake armaturne mreže šulc. Povoljne i konkurentne cene na tržištu.

Katalog NAILS proizvoda

Ekseri-sa-kutijom
zarena-zica
bakarisana-zica
pocinkovana-zica
pocinkovana-mreza
pvc-zica
pvc-mreza
sipke-od-zica
laka-armaturna-mreza