Proizvodnja i prodaja plastificirane mreže

NAILS d.o.o. više od 20 godina u kontinuitetu, bavi se proizvodnjom eksera i žica kao osnovnih proizvoda.

Proizvodnja i prodaja eksera, žarene (paljena) žice, bakarisane žice, pocinkovane žice, pocinkovane mreže, plastificirane (PVC) žice, plastificirane (PVC) mreže, šipki od žica, lake armaturne mreže šulc...

Plastificirana mreža

NAILS d.o.o. bavi se proizvodnjom i prodajom plastificirane (PVC) mreže. Povoljne i konkurentne cene plastificirane mreže na tržištu.

Proizvodnja i prodaja plastificirane (PVC) mreže

Najčešća primena plastificirane mreže je:

U građevinarstvu.

U domaćinstvima.

U poljoprivredi.

U vinogradarstvu.

img

Najcešća primena plastificirana (PVC) mreže

U građevinarstvu.

U domaćinstvima.

U poljoprivredi.

U vinogradarstvu.

Proizvodi se od pocinkovane žice

Standardni prečnici pocinkovane žice: 1.8mm, 2.0mm 2.2mm, 2.5mm

Standardni prečnici posle plastifikacije: 2.6mm, 2.8mm 3.0mm, 3.4mm

Zaštitni sloj, polietilen (HD – PEN)

Standardna boja je zelena, na zahtev kupca može biti i u drugim bojama

Kotur 25 metara dužnih