Proizvodnja i prodaja pocinkovane mreže

NAILS d.o.o. više od 20 godina u kontinuitetu, bavi se proizvodnjom eksera i žica kao osnovnih proizvoda.

Proizvodnja i prodaja eksera, žarene (paljena) žice, bakarisane žice, pocinkovane žice, pocinkovane mreže, plastificirane (PVC) žice, plastificirane (PVC) mreže, šipki od žica, lake armaturne mreže šulc...

Pocinkovana mreža

NAILS d.o.o. bavi se proizvodnjom i prodajom pocinkovane mreže. Povoljne i konkurentne cene pocinkovane mreže na tržištu.

Proizvodnja i prodaja pocinkovane mreže

Najcešća primena pocinkovane mreže je:

U građevinarstvu.

U domaćinstvima.

U poljoprivredi.

U vinogradarstvu.

img

Najcešća primena pocinkovane mreže:

U građevinarstvu.

U domaćinstvima.

U poljoprivredi.

U vinogradarstvu.

Proizvodi se od pocinkovane žice

Standardni prečnici: 1.6mm, 1.8mm, 2.0mm, 2.2mm, 2.5mm, 3.1mm

Tolerancija prečnika: od ± 0,03 mm do ± 0,05 u zavisnosti od prečnika

Cink se nanosi elektrolitički

Kotur:

Kotur 25 metara dužnih