Proizvodnja i prodaja pocinkovane žice

NAILS d.o.o. više od 20 godina u kontinuitetu, bavi se proizvodnjom eksera i žica kao osnovnih proizvoda.

Proizvodnja i prodaja eksera, žarene (paljena) žice, bakarisane žice, pocinkovane žice, pocinkovane mreže, plastificirane (PVC) žice, plastificirane (PVC) mreže, šipki od žica, lake armaturne mreže šulc...

Pocinkovana žica

NAILS d.o.o. bavi se proizvodnjom i prodajom pocinkovane žice. Povoljne i konkurentne cene pocinkovane žice na tržištu.

Proizvodnja i prodaja pocinkovane žice

Najcešća primena pocinkovane žice je:

Zaštita žice od korozije.

U građevinarstvu.

Za izradu Europanela

Za izradu univerzalnog žičanog pletiva

Za zatezanje ograde od univerzalnog pletiva

Za izradu bodljikave žice

Za izradu gabiona

U poljoprivredi za podizanje vinograda, malinjaka, i sl.

img

Najcešća primena pocinkovane žice je:

Zaštita žice od korozije.

U građevinarstvu.

Za izradu Europanela

Za izradu univerzalnog žičanog pletiva

Za zatezanje ograde od univerzalnog pletiva

Za izradu bodljikave žice

Za izradu gabiona

U poljoprivredi za podizanje vinograda, malinjaka, i sl.

Proizvodi se od svetlo vučene ili žarene žice

Standardni prečnici: 1,2 mm; 1,4 mm; 2,0 mm; 2,5 mm; 2,8 mm; 3,1 mm; 3,4 mm; 4,0 mm

Tolerancija prečnika: od ± 0,03 mm do ± 0,05 u zavisnosti od prečnika

Standardna debljina nanosa cinka je 7 pikometra ili drugačija na zahtev kupca

Meka pocinkovana žica, zatezna čvrstoća od 000 – 000 N/mm2

Tvrda pocinkovana žica, zatezna čvrstoća od 000 – 000 N/mm2

Kotur:

Unutrašnji prečnik od 200 do 400 mm

Spoljašnji prečnik od 300 do 600 mm

Težina kotura 15-400 kg